Program

Program Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych ma na celu:

  • nauczenie dialogu jako drogi wzajemnego poznawania się zarówno w czasie chodzenia ze sobą, w narzeczeństwie jak i w ewentualnym przyszłym małżeństwie,
  • lepsze poznanie cech osobowości, oczekiwań, planów, poglądów, postaw życiowych osób planujących wspólne życie,
  • pełniejsze zrozumienie znaczenia sakramentu małżeństwa i słów przysięgi małżeńskiej,
  • przeanalizowanie, na ile plany wspólnego życia małżeńskiego są właściwe i dojrzałe.

Program realizowany w trakcie Wieczorów i Rekolekcji po raz pierwszy został zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski - ks. Bpa Stanisława Stefanka. Wchodzi on w skład programów Stowarzyszenia zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich. Spełnia wymagania Krajowego Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin.