Stowarzyszenie w Polsce

W Polsce aktualnie istnieje 26 ośrodków Spotkań Małżeńskich. Pod pojęciem „ośrodka” przyjmuje się istnienie wspólnoty składającej się z co najmniej trzech małżeństw oraz kapłana – Animatorów, a tym samym Członków Stowarzyszenia, którzy prowadzą przynajmniej jedną serię rekolekcji podstawowych dla małżeństw, a także formacyjne spotkania porekolekcyjne. Co roku organizowanych jest w Polsce ok. 80-90 tzw. weekendów rekolekcyjnych dla małżeństw, a ponadto kilkadziesiąt serii Wieczorów dla Zakochanych i Rekolekcji dla Narzeczonych – kursów przygotowujących do zawarcia sakramentu małżeństwa. Do końca 2011 r. odbyło się w Polsce około 2000 rekolekcji dla małżeństw, w których uczestniczyło ok. 22 000 par. Porównywalna liczba par przygotowujących się do małżeństwa uczestniczyła w Wieczorach dla Zakochanych lub Rekolekcjach dla Narzeczonych. Kadrę Animatorów tworzy aktualnie 298 małżeństw oraz 92 kapłanów i 1 siostra zakonna. Wszyscy oni przechodzą odpowiednie przygotowanie przed podjęciem prowadzenia jakiejkolwiek formy pracy Spotkań Małżeńskich.

 

Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2004-2012:

Irena i Jerzy Grzybowscy (Warszawa) - Liderzy Krajowi

Viola i Marek Barszczewscy (Poznań) - zastępcy Liderów Krajowych

Andrzej Krawczyk (Olsztyn) - skarbnik

Jagoda Krawczyk oraz Elżbieta i Jerzy Marcinkiewiczowie (Łódź)
- członkowie Zarządu Krajowego.

O. Mirosław Pilśniak OP jest krajowym doradcą duchowym Spotkań Małżeńskich.

 

Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce w latach 2012-2016:

Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) - Liderzy Krajowi

Wisława i Stanisław Mareccy (Elbląg) - zastępcy Liderów Krajowych

Marek Barszczewski (Poznań) - skarbnik

Viola Barszczewska oraz Irena i Jerzy Grzybowscy (Warszawa)
- członkowie Zarządu Krajowego.

O. Mirosław Pilśniak OP jest krajowym doradcą duchowym
Stowarzyszenia zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.


 

Bieżącymi pracami Stowarzyszenia w Polsce kieruje Zarząd Krajowy (2016-2020):

Dorota i Waldemar Bednarscy (Poznań) - Liderzy Krajowi
tel. 885 260 664
e-mail:

Edyta i Jakub Choczewscy (Kraków) - zastępcy Liderów Krajowych

Bartłomiej Marczak (Rzeszów) - skarbnik

Bernadeta Marczak oraz Anetta i Jarosław Radeccy (Świdnica)
- członkowie Zarządu Krajowego.

O. Mirosław Pilśniak OP jest krajowym doradcą duchowym
Stowarzyszenia zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski.


Sekretariat Krajowy  czynny w poniedziałki i środy w godz. 10.00-14.00; e-mail:

Białostocko-łomżyński Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Barbara i Krzysztof Bernaccy
tel. 608 702 670
e-mail:
ks. Józef Kozłowski

e-mail:
ks. Mirosław Brzeziński
e-mail:

http://spotkaniamalzenskie.blogspot.com/

Bielsko-Bialski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Karolina i Przemysław Rogowscy
tel. 609 578 326, 693 855 631
e-mail: ,
ks. Sławomir Zawada

Bydgoski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Katarzyna i Tomasz Wyczyńscy
tel. 509 180 030, 509 758 041
e-mail:
ks. Edmund Sikorski,
tel. (52) 381 31 29
ks. Wenancjusz Zmuda
tel. (52) 342 04 02

Częstochowski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Marzanna i Sławomir Sokołowscy
tel. 600 484 007
e-mail: ,
ks. Grzegorz Płaneta,
e-mail:

Elbląski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Wisława i Stanisław Mareccy
tel. 509 542 059
e-mail:
ks. Dariusz Kułakowski
e-mail:

Gdyński Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Grażyna i Ireneusz Meyer
tel. 502 495 060
e-mail:

www.spotkaniagdynia.pl

Ośrodek Spotkań Małżeńskich
w Jaworznie

Małgorzata i Adam Wiorkowie
tel. 505 020 349
e-mail:
ks. Józef Gut
tel. (32) 617 72 11

Kaliski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Daria i Paweł Łabędzcy
tel. 782 693 687
e-mail:
o. Piotr Idziak SJ
tel. (62) 757 34 46
62-800 Kalisz, ul. Stawiszyńska 2

Ośrodek Spotkań Małżeńskich
w Kazimierzu Biskupim

Katarzyna i Grzegorz Boguscy
tel. 664 044 045, 669 352 266
e-mail: ,

Krakowski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Beata i Rafał Stankiewiczowie
tel. 502 127 560
e-mail:

krakow.spotkaniamalzenskie.pl

Legnicki Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Irena i Ryszard Orzelscy
tel. (75) 643 25 39
e-mail:
ks. Bronisław Piśnicki

www.spotkaniam.nets.pl

Lubelski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Monika i Sławomir Piątkowie
tel. 695 707 516
e-mail:

Łódzki Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Krystyna i Jacek Pawlakowie
tel. (42) 651 47 01
e-mail:
ks. Robert Jaśpiński
tel. 605 191 331
e-mail:

http://www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

Olsztyński Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Anna i Daniel Dramowiczowie
e-mail:
tel.: 693 117 767
ks. Marek Gbiorczyk
tel. (89) 519 18 67
http://spotkaniamalzenskie.olsztyn.pl

Opolski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Maria i Stanisław Kukułowie
tel. (77) 451 26 00
e-mail:
ks. Ryszard Kinder
tel. (77) 453 03 34
e-mail:

http://www.spotkaniamalzenskie.opole.pl/

Pelpliński Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Iwona i Krzysztof Dolewa
tel. 586 838 001, 601 970 770
e-mail:

Poznański Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Violetta i Marek Barszczewscy
tel. 697 024 463, 603 741 370
e-mail:

http://www.spotkania-poznan.pl

Przemyski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Jadwiga i Wiesław Solarzowie
tel. (16) 670 12 22
e-mail:

http://www.przemysl.spotkaniamalzenskie.pl

Rzeszowski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Jolanta i Piotr Nazarkowie
tel. 504 844 761
e-mail:

http://rzeszow.spotkaniamalzenskie.pl/

Szczeciński Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Małgorzata i Cezary Uljasz
e-mail:
o. Grzegorz Przechowski OP

http://www.spotkaniaszczecin.pl/

Świdnicki Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Ewa i Robert Stolarczykowie
email:
tel. 604 278 748
ks. Krzysztof Krzak
e-mail:

http://spotkaniamalzenskie.swidnica.pl

Tarnowski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Dominika Blum-Grudzińska i Andrzej Grudziński
tel. 668 321 210
e-mail:
ks. Bogusław Tokarz

Toruński Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Halina i Janusz Mazurkowie
tel. 669 210 388
e-mail:

Warszawski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Urszula i Mikołaj Pstrągowscy
e-mail: warszawa@spotkaniamalzenskie.pl

o. Jakub Kruczek OP

http://warszawa.spotkaniamalzenskie.pl/

Wrocławski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Anna i Olgierd Unoldowie
tel. 693 362 080, 601 891 680
e-mail:

http://www.spotkaniamalzenskie.wroclaw.pl/

Zielonogórski Ośrodek
Spotkań Małżeńskich

Małgorzata i Krzysztof Gadomscy
tel. 605 485 705, (68) 385 35 14
e-mail:
Ks. Przemysław Kot
e-mail: