Małżeństwo w dialogu

Aby naprawdę SPOTKAĆ SIĘ ze sobą i z Bogiem, trzeba bardziej słuchać niż mówić, bardziej dzielić się niż dyskutować, bardziej rozumieć nić oceniać, a nade wszystko - przebaczać.

Irena i Jerzy Grzybowscy

Obraz Małżeństwo w dialogu ze sobą i z Bogiem został namalowany, z naszej inspiracji przez animatora Spotkań Małżeńskich, Wacława Sobieraja w 2000 r. W tym samym roku, w imieniu animatorów Spotkań Małżeńskich z krajów Europy środkowo-wschodniej, ofiarowaliśmy ten obraz Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na Placu Świętego Piotra w czasie audiencji "środowej" bezpośrednio poprzedzającej uroczystość Jubileuszu Małżeństw.

Inspiracją do naszej prośby o namalowanie tego obrazu był obraz rosyjskiego malarza Iwana Kramskiego Chrystus na pustyni, który znajduje się w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. Chrystus zostawia wszystkie swoje zajęcia, zostawia uczniów, ludzi, którym służy i odchodzi na pustynię, aby się modlić, być sam na sam z Ojcem. Podobnie na naszych weekendach-rekolekcjach: małżeństwo niejako "odchodzi na pustynię", czyli wyjeżdża na dwie doby do domu rekolekcyjnego, zostawia wszystkie swoje zajęcia i obowiązki, nawet dzieci, by być tylko ze sobą i z Ojcem.

Irena i Jerzy Grzybowscy