Warto przeczytać

W tym miejscu umieszczamy tylko propozycje do czytania opracowane w ujęciu Spotkań Małżeńskich

 

Jerzy Grzybowski, Poznajemy sie wciąż na nowo

Pięcioksiąg miłości małżeńskiej.

Wydawnictwo M, Kraków 2017

Seria Pięcioksiąg miłości  małżeńskiej ukazuje, to co jest ważne dla miłości kobiety i mężczyzny, której najpełniejszym wyrazem jest małżeństwo. Wszystkie teksty w niej zawarte powstawały na podstawie czterdziestoletniego doświadczenia prowadzenia Spotkań Małżeńskich oraz doświadczenia wlanego małżeństwa autora. / czy lepiej:  Państwa Jerzego i Ireny Grzybowskich/W Pięcioksięgu Jest wiec cześć ich życia, a także świadectwa wielu małżeństw, z którymi się  spotkali.
 Wszystkie  małżeństwa pragną dobrego porozumienia, dialogu jako spoiwa miłości namiętnej, twórczej, życzliwej, płodnej; miłości,  która obudzi i zaspokoi najgłębsze potrzeby kochania i bycia kochanym. Dlatego, Poznajemy się wciąż na nowo jest swego rodzaju wprowadzeniem do  dialogu. Opisane w nim  podstawy dialogu, zostały wypracowane  w Spotkań Małżeńskich, których założycielem jest sam autor.

Jerzy Grzybowski, Małżeńskie znaki zapytania

Wydawnictwo M, Kraków 2016

Książka skierowana jest zarówno do osób, które rozpoczynają małżeńską drogę, jak i do tych, którzy już mierzą się z wieloma życiowymi zadaniami, problemami i trudnościami w małżeństwie. Czytelnik znajdzie w niej szczere świadectwo autora, współzałożyciela Ruchu Spotkania Małżeńskie w Polsce, a także wiele innych histoii par. Jest to prawdziwa skarbnica praktycznej wiedzy o relacjach między małżonkami oraz przewodnik o tym, jak wspólnie przejść przez życie. Do ksiązki dołączony jest audiobook, obszerne fragmenty czyta autor.

Jerzy Grzybowski, Małżeństwo pod górkę

POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2015

To ciąg dalszy "Nieporadnika małżeńskiego". W "Nieporadniku..." zebrałem pytania, jakie kierowały do mnie małżeństwa w związku z przeżywanymi trudnościami i próbowałem na nie odpowiadać. Ta ksiązka zawiera kolejną część małżeńskich listów, które otrzymałem w ostatnich latach. Próbowałem odpowiadać na pytania, pokazywać jakieś drogowskazy, czasem coś komentować. Kilka małżeństw w swoich listach napisało, że ich małżeństwo ma - pod górkę - stąd tytuł tej książki. W potocznym języku "mieć pod górkę" znaczy tyle, co natrafiać na trudności, zmagać się z przeszkodami. Każde małżeństwo boryka się z jakimiś trudnościami. Korespondencję, którą prowadziłem, miała charakter "pierwszej pomocy". Z reakcji osób, które pisały, wiem jednak, że moje odpowiedzi na listy przynosiły jakieś światełko w tunelu wielu małżeństwom. Już samo nazwanie problemu i podzielenie się nim przybliża do tego światełka. Chciałbym, by wszystkim, którzy przeżywają to, że w swoich małżeństwach mają pod górkę, tak książka dodała wytrwałości, odwagi, a także wiary, nadziei i miłości w pokonywaniu owych górek.

Jerzy Grzybowski, Nareszcie razem

Wydawnictwo M, Kraków 2012

Ta niewielka książeczka nie jest poradnikiem małżeńskim ani kompedium wiedzy na temat miłości małżeńskiej. Jej celem jest zasygnalizowanie spraw, z którymi małżeństwa spotykają się od pierwszego dnia po ślubie. To bardziej hasła wywoławcze różnych tematów niż ich omówienie. Niech owe hasła będą inpiracją Waszych małżeńskich rozmów we dwoje! Może właśnie wieczorem, do poduszki...

 

Jerzy Grzybowski, Brulion miłosny

Biblioteka "Niedzieli", Częstochowa 2013

Bryk to inaczej ściąga, skrót zagadnień, który ma pomóc w przygotowaniu się do egzaminu. Tych 12 bryków z miłości obejmuje w największym skrócie tematy szczególnie ważne dla chłopaka i dziewczyny, aby podjęli dobrą decyzję o małżeństwie. Niech te bryki zainpirują Was do szczerej i pełniejszej rozmowy o tym, co będzie ważne i potrzebne w Waszym przyszłym życiu małżeńskim, w Waszej rodzinie.

 

Jerzy Grzybowski, Dobra nowina o dialogu

POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2012

Dobra nowina o dialogu pokazuje, w jaki sposób zasady dialogu opracowane przez Irenę i Jerzego Grzybowskich mogą być drogą, która pomaga w budowaniu relacji międzyludzkich zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Zasady te mają uniwersalne możliwości budowania tych relacji przede wszystkim w małżeństwie, w czasie przygotowania do małżeństwa, w miejscu pracy, w życiu kapłanów, a także między osobami różnych wyznań. Dobra nowina o dialogu jest niejako wpisana w Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym. Potwierdzają to liczne świadectwa przytoczone przez autora w tej książce. Zasady dialogu są filarami duchowości Spotkań Małżeńskich - założonego w Polsce międzynarodowego Stowarzyszenia uznanego przez Stolicę Apostolską. Stowarzyszenie prowadzi rekolekcje, które pomagają nabrać umiejętności w takim dialogu.

 

Jerzy Grzybowski, Nieporadnik małżeński

POMOC Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa, Częstochowa 2011

NIEPORADNIK – bo choć zawiera liczne odpowiedzi na pytania, jakie stawiali małżonkowie, to nie jest poradnikiem. Nie daje recept ani nie przynosi rozwiązań, choć ukierunkowuje poszukiwania. Uczy dialogu, uczy samodzielnego, we dwoje, wychodzenia z kryzysów i rozpoznawania, w jaki sposób przeżywany konflikt może być twórczy. Ukazuje, w jaki sposób można poznawać się nawzajem i prowadzić dialog, jak inaczej popatrzeć na współmałżonka, by zobaczyć w nim dobro. Celem tej książki jest bardziej dodanie odwagi i nadziei, że wyjście z kryzysu jest możliwe, niż doradzanie czegokolwiek.

Książkę można zamówić w Wydawnictwie: e-mail: wydawnictwo@cpps.pl, tel. 34 366 54 86.

więcej...

 

Jerzy Grzybowski, Romans, zdrada i co dalej?

Wydawnictwo „W drodze", 2009, książkę można za mówić w Wydawnictwie, mail: sprzedaż@wdrodze.pl

Co czwarta sprawa rozwodowa wnoszona jest z powodu niewierności małżeńskiej. Choć oficjalnie podany powód nie zawsze pokrywa się z rzeczywistymi przyczynami, problem zdrady dotyka na pewno ogromną liczbę par małżeńskich. Jerzy Grzybowski wskazuje na to, że zdrada jest przede wszystkim skutkiem narastającego przez dłuższy czas kryzysu w małżeństwie i proponuje drogi uzdrowienia relacji, zanim kryzys osiągnie swoje apogeum. Drugi plan tej książki, nie mniej istotny, stanowią osobiste doświadczenia małżeństw po zdradzie. Świadectwa te mogą pomóc w odpowiedzi na pytanie, jak uratować małżeństwo po tak traumatycznym przeżyciu. „Czy po czymś takim małżeństwo może być jeszcze szczęśliwe?” – to tytuł jednego z rozdziałów, ale zarazem, podstawowe pytanie, na które autor próbuje odpowiedzieć.

 

Mirosław Pilśniak OP, Krótka kołdra, o dialogu małżeńskim

Wydawnictwo W drodze, Poznań 2010

O przyjaźni, narzeczeństwie, seksie i antykoncepcji, o kryzysach, dialogu, wojnie i pokoju w małżeństwie – o wszystkich tych sprawach ważnych dla budowania trwałego i szczęśliwego małżeństwa pisze w swojej książce o. Mirosław Pilśniak OP. Często odwołuje się do doświadczeń Spotkań Małżeńskich, z którymi związany jest od 20 lat. „Książka tą chciałbym dodać sił wszystkim, którzy przezywają lęk przed zaangażowaniem i nie wiedzą, w jaki sposób budować związek odpowiedzialnie i nieschematycznie” – pisze we wstępie.

 

Jerzy Grzybowski, Niesakramentalna miłość, wierność i uczciwość

Wydawnictwo POMOC, Częstochowa 2008

Książka "Niesakramentalna miłość, wierność i uczciwość" przedstawia liczne świadectwa osób żyjących w takich związkach. Pokazuje, że ludzie ci, nie tylko kierują się tymi samymi wartosciami, co w małżeństwach sakramentalnych, ale często poszukują więzi z Bogiem i drogowskazów chrześcijańskiego życia z jeszcze większą determinacją. W książce zaproponowane są takie drogowskazy. Książka powstała w oparciu o doświadczenia "Spotkan Małżeńskich".

Książkę można zamówić w Wydawnictwie: e-mail: wydawnictwo@cpps.pl, tel. 34 366 54 86.

więcej...

 

Jerzy Grzybowski, MAŁŻEŃSKIE TEMPERAMENTY

Wydawnictwo M, Kraków 2011

Ksiażka ukazuje wpływ naturalnych cech osobowości człowieka na dialog w małżeństwie.Pokazuje w jaki sposób kształtować swoją osobowość- w duchu miłości- zgodnie z naturalnymi predyspozycjami.

Książkę można zamawiać w Księgarni Katolickiej przez internet: www.ksiegarniakatolicka.pl

 

Jerzy Grzybowski NAS DWOJE

Wydawnictwo M, Kraków 2006

Wszystkim, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w Wieczorach dla Zakochanych ani Rekolekcjach dla Narzeczonych, a którzy chcą lepiej poznać się nawzajem, podjąć ostateczną decyzję na „tak” lub „nie” przed zawarciem małżeństwa, polecamy nową książkę Jerzego Grzybowskiego „Nas dwoje”. Zawarty w tej książce program zawiera pytania do pracy własnej, uczy dialogu, który jest ważny już na etapie narzeczeństwa, później zaś będzie niezbędnym sposobem życia w codzienności od pierwszych dni po ślubie. Program przeznaczony jest dla wszystkich „chodzących ze sobą” zakochanych, tych, którzy sami siebie nazywają, że „są razem”, a szczególnie dla narzeczonych. Obejmuje szereg tematów istotnych dla przygotowujących się do małżeństwa. Zawiera pytania do pracy własnej, uczy dialogu, który jest ważny już na etapie narzeczeństwa, później zaś będzie niezbędnym sposobem życia w codzienności od pierwszych dni po ślubie. Został opracowany na podstawie Wieczorów dla Zakochanych, stanowiących część pracy Stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie i jest jego kolejnym programem tego Ruchu, tym razem – przeznaczonym do powszechnego użytku.

 

Jerzy Grzybowski, DIALOG JAKO DROGA DUCHOWOŚCI

Wydawnictwo M, Kraków 2009. Książka ukazuje dialog jako pomoc w drodze do świętości. Oparta o ponad trzydziestoletnie doświadczenie prowadzenia Spotkań Małżeńskich, ukazuje dialog jako sposób porozumiewania się w małżeństwie, sposób naszej obecności w świecie, drogę do zjednoczenia z Bogiem. Łączy elementy psychologii komunikacji oraz teologii. Jest jednak oparta przede wszystkim o świadectwa małżeństw.

Książkę można zamawiać w Księgarni Katolickiej przez internet www.ksiegarniakatolicka.pl