Rekolekcje pogłębiające

Małżeństwa, które uczestniczyły w rekolekcjach podstawowych mogą kontynuować doświadczenie dialogu w czasie tzw. rekolekcji pogłębiających. Pogłębiają one wiedzę i pomagają nabrać umiejętności w dialogu małżeńskim oraz dialogu z Panem Bogiem. Świadectwa uczestników mówią, jak bardzo wiedza ta pomogła im w kontynuowaniu dialogu małżeńskiego oraz w poprawie komunikacji między małżonkami. Ukazują, że ten spójny system wiedzy dobrze służy budowaniu jedności małżeńskiej. Tę wiedzę warto nieustannie uczyć się stosować w coraz to nowych codziennych wydarzeniach i sytuacjach. W czasie rekolekcji pogłębiających poznajemy coraz bardziej dialog jako drogę duchowości. Na rekolekcje pogłębiające zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach w grupach formacyjnych. Jednakże nawet ich uczestnicy mówią, że rekolekcje pogłębiające systematyzują i utrwalają to, co doświadczyli już w czasie spotkań w grupach formacyjnych